Język/Language:

PL EN FR DE

Darmowa konsultacja

Możliwość zapoznania się ze sprawą jest pierwszym krokiem w naszej współpracy. Krótkie i rzetelne przedstawienie sytuacji będzie podstawą do analizy sprawy. Następnie zostaną przekazane Państwu informacje odnośnie możliwości rozwiązania sprawy, szans oraz kosztów związanych z prowadzeniem postępowania.
Konsultacja jest bezpłatna. W ramach konsultacji nie udzielamy porad prawnych.

Zlecenie prowadzenia sprawy

Zlecenie prowadzenia sprawy określa zakres w jakim będą świadczone usługi przez Kancelarię Hawk w imieniu klienta. W zleceniu zawarta jest również informacja o sposobie zapłaty i wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi.
Aby radca prawny mógł reprezentować Państwa w sądzie wymaga udzielenia pełnomocnictwa dla wszystkich czynności procesowych w sprawie.

Realizacja zlecenia

Czynności podejmowane przez Kancelarię są uzależnione od rodzaju sprawy, przykładowo:
a) Negocjacje bezpośrednie, telefoniczne i pisemne – przy pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów na drodze, pośredniczenie w rozmowach z klientami, przewoźnikami czy przedstawicielami miejscowych organów,
b) Windykacja polubowna roszczeń polskich i zagranicznych (negocjacje, kontakty telefoniczne, wezwania pisemne),
c) Kontakty z polskimi i zagranicznymi urzędami administracji publicznej (np. zatrzymanie pojazdu, kary administracyjne itp.),
d) Kontakty z towarzystwami ubezpieczeniowymi – przy likwidacji szkód, sporach z ubezpieczycielami,
e) Windykacja sądowa przed sądami polskimi i zagranicznymi,
f) Obrona sądowa przed sądami polskimi.

Zasady rozliczeń

Wynagrodzenie jest określone w umowie między Klientem a Kancelarią. W umowie ustalana jest konkretna kwota za prowadzenie sprawy lub wykonanie określonych czynności, objętych zakresem zlecenia.
Wysokość zapłaty uzależniona od wysokości roszczenia i stopnia skomplikowania sprawy.
Istnieje możliwość uzależnienia części ww. wynagrodzenia od powodzenia w sprawie (tzw. success fee).
W sprawach sądowych dodatkowym wynagrodzeniem Kancelarii są koszty zastępstwa procesowego, których wysokość regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804).