Język/Language:

PL EN FR DE

Jak wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)?

Obowiązkowa polisa OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym to podstawowy element prowadzenia działalności transportowej. Niestety przewoźnicy często nie zwracają uwagi na zakres odpowiedzialności, jaki przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Skutkuje to częstymi odmowami wypłaty odszkodowania za uszkodzony towar i może prowadzić nawet do bankructwa firmy. Jak ustrzec się przed takim ryzykiem?

1. Czym jest ubezpieczenie OCP?

Przewoźnik przewożąc towar bierze na siebie odpowiedzialność za jego stan od momentu przyjęcia go od nadawcy, aż do wydania przesyłki odbiorcy. Jeśli w trakcie transportu dojdzie do szkody w towarze, przewoźnik będzie musiał zrekompensować jego właścicielowi poniesione straty. Zasady na jakich ustala się odpowiedzialność przewoźnika i wysokość odszkodowania określa Prawo Przewozowe (dla przewozów krajowych) i Konwencja CMR (dla przewozów międzynarodowych). Tą właśnie odpowiedzialność i ryzyko związane z zaistnieniem szkody przewoźnik przenosi na ubezpieczyciela za pomocą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

Jeśli chodzi o zakres terytorialny to przewoźnik zawiera ubezpieczenie OC w ruchu krajowym, międzynarodowym oraz kabotażowym. W tym ostatnim wypadku rozróżniamy polisy obejmujące kraje Unii Europejskiej oraz osobno Niemcy, które mają odrębne wymogi dotyczące przewozów kabotażowych.

2. Jakie pułapki czekają na przewoźnika w polisie OCP?

Jeśli przewoźnik nie zwróci szczególnej uwagi na ogólne warunki ubezpieczenia, które zawiera, może okazać się, że pomimo opłacenia składki i tak to na niego spadną konsekwencje związane ze szkodą. Ubezpieczyciele stosują szereg wyłączeń, z których najpowszechniej występują:

 • określenie bardzo szczegółowych sytuacji, w których przewoźnik może zaparkować poza parkingiem strzeżonym, co skutkuje wyłączeniem większości szkód, do których dochodzi podczas postoju
 • wyłączenie określonych kategorii towaru (np. elektronika, alkohol, ADR)
 • wyłączenie szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem (w takich sytuacjach przewoźnik
 • odpowiada za pełną wartość towaru)
 • wyłączenie szkód, gdy przewoźnik nie jest wpisany w list CMR
 • ograniczenie odpowiedzialności do pojazdów zgłoszonych we wniosku ubezpieczeniowym
 • wyłączenie szkód spowodowanych wydaniem towaru osobie nieuprawnionej
 • wyłączenie szkód spowodowanych przez podwykonawców

 

Dodatkowo istotne jest by franszyza redukcyjna lub udział własny były ujęte kwotowo, a nie procentowo. W przypadku dużej szkody (np. 250 000 zł) i procentowo określonej franszyzy (np. 5%) przewoźnik będzie musiał zapłacić 12 500 zł z własnej kieszeni.

3. Jak zminimalizować ryzyko związane z ubezpieczeniem OCP?

Pierwszym krokiem powinno być skorzystanie z usług zaufanego pośrednika ubezpieczeniowego. Nie każdy agent, a nawet broker jest świadomy ryzyka związanego z prowadzeniem działalności transportowej. Lepiej skorzystać z usług brokerów, którzy specjalizują się w ubezpieczeniach transportowych. Dodatkowo broker jest zobowiązany do zarekomendowania klientowi ubezpieczenia w możliwie pełny sposób pokrywającego swoim zakresem ryzyko, które klient ponosi w swojej działalności.

Drugim krokiem jest uważna lektura ogólnych warunków ubezpieczenia, a szczególnie rozdziału poświęconego wyłączeniom. Należy przeanalizować je pod kątem zagrożeń wymienionych powyżej. Najbezpieczniej jest odrzucić propozycje, w których pojawiają się ogólne i niejasne wyłączenia, które ubezpieczyciel praktycznie zawsze będzie interpretował na swoją korzyść.

Trzecim krokiem jest zawarcie ubezpieczenia, które będzie obejmowało następujące przyczyny szkód:

 • rażące niedbalstwo
 • wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej
 • brak wpisania przewoźnika do listu CMR
 • zlecenie przewozu podwykonawcy
 • postój poza parkingiem strzeżonym
 • przewóz pojazdem nie zgłoszonym do ubezpieczenia

 

Istotne jest by suma ubezpieczenia odpowiadała swoją wysokością wartości możliwej szkody. Jeśli przewoźnik często wozi elektronikę to lepsza jest suma ubezpieczenia na poziomie kilkuset tysięcy euro. Ważne, aby polisa obejmowała transport możliwie szerokiej gamy towarów.

Podsumowując, warto wziąć na siebie większy koszt związany z dobrą polisą OCP, zamiast ryzykować poważne straty finansowe lub bankructwo firmy. Można wtedy skupić się na prowadzeniu działalności, a roszczenia związane ze szkodami w transporcie zostawić na głowie ubezpieczyciela.