Język/Language:

PL EN FR DE

Jak dostać odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu?

Praktycznie niemożliwe jest sprzedanie pojazdu, który miał kolizję lub wypadek za taką samą cenę, jak ten sam model auta, ale z czystą historią wypadkową. Różnica wartości, która powstaje w ten sposób jest niekorzystna dla poszkodowanego w zdarzeniu drogowym. Czy w takim wypadku należy Ci się dodatkowe odszkodowanie z OC sprawcy?

1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. sprawca szkody (lub jego ubezpieczyciel) ma obowiązek pełnej kompensacji wyrządzonej szkody. Oznacza to, że jako poszkodowany masz prawo nie tylko do otrzymania odszkodowania za realnie poniesione straty (np. koszty naprawy, remontu etc), ale także za korzyści, które mogłeś uzyskać, gdyby nie szkoda wyrządzona Ci przez sprawcę. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 57/01) stwierdził, że:

„Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, opowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Wobec tak jednoznacznego orzeczenia nie powinno być problemów z interpretacją sytuacji, w której jako poszkodowany zwracasz się z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Jednak praktyka likwidacji szkód pokazuje rzeczywistość, która pozostawia wiele do życzenia ze strony zakładów ubezpieczeń. Największy problem wiąże się z oszacowaniem wysokości roszczenia.

2. Utrata wartości handlowej pojazdu – jak ją ustalić?

Wiemy, że samochód powypadkowy będzie tańszy na rynku, niż jego bezwypadkowy odpowiednik. Pozostaje do rozstrzygnięcia konkretna kwota, jaką w indywidualnej sytuacji należy przyjąć, aby wystąpić do ubezpieczyciela z roszczeniem. Dokonanie kompleksowych badań porównawczych rynku, które uwzględniałyby średnie różnice w cenach odpowiednich modeli aut, jest zadaniem zbyt czasochłonnym i nie dającym gwarancji powodzenia. Na stronach internetowych różnych ubezpieczycieli możemy znaleźć informację, że przy szacowaniu ubytku wartości handlowej biorą one pod uwagę następujące czynniki:

  • rozmiar i rodzaj uszkodzeń pojazdu

  • stan techniczny przed wypadkiem

  • jakość wykonanej naprawy pojazdu

Bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące wyliczania interesującej nas wartości można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów sporządzoną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Rozszerza on katalog elementów branych pod uwagę przy wycenie o:

  • okres eksploatacji pojazdu,

  • przebieg

  • popyt na dany model,

  • rodzaj pojazdu (osobowy, terenowy, użytkowy, motocykl)

Należy wziąć pod uwagę fakt, że utrata wartości handlowej zazwyczaj jest powiązana z pierwszą kolizją danego auta i jest znacznie wyższa w przypadku pojazdów nowych, krótko używanych i utrzymywanych w bardzo dobrym stanie technicznym. Ważne jest również, jakich części samochodu szkoda dotyczy. Ubytek wartości wiąże się bowiem przede wszystkim z uszkodzeniem lakierowanych, metalowych elementów nadwozia. Liczy się nie tylko przywrócenie sprawności technicznej pojazdu, ale także walorów estetycznych do stanu sprzed szkody. Stąd wniosek, że w w przypadku szkód obejmujących elementy wyposażenia lub zespoły elektryczne, możemy napotkać duże trudności z udowodnieniem utraty wartości. To samo dotyczy pojazdów, których okres eksploatacji przekracza od 3 do 6 lat (w zależności czy są to samochody ciężarowe czy osobowe).

Jeśli chodzi o zgłoszenie roszczenia, to zawsze można zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który powinien ocenić zakres utraty wartości handlowej i dokonać wypłaty odszkodowania. Jednak w praktyce często zdarza się, że następuje odmowa uznania takiego roszczenia lub zaniżenie jego wartości. Dlatego korzystniejszym z punktu widzenia poszkodowanego rozwiązaniem jest zlecenie ekspertyzy niezależnemu rzeczoznawcy i zgłoszenie roszczenia popartego jego profesjonalną opinią. Jej obecna cena nie powinna przekraczać kilkuset złotych, a istnieje możliwość odzyskania wydanych pieniędzy razem z odszkodowaniem.

Nasza Kancelaria pomaga uzyskać maksymalne odszkodowania związane ze szkodami majątkowymi, dlatego jeśli zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku – zapraszam do kontaktu.