Język/Language:

PL EN FR DE
  • Odpowiedzialność za podwykonawcę
  • Umowa spedycji
  • Prom - awaria wspólna
  • Czas na składanie zastrzeżeń według Konwencji CMR
  • Kary od Border Force
  • Skuteczność zakazu konkurencji bez umowy
  • Uszkodzenie towaru w transporcie
  • Polisa OC przewoźnika
  • Loi Macron we Francji
  • Zalanie, odszkodowanie

Najnowsze wpisy

Odpowiedzialność za podwykonawców

2017-09-25 08:57:27
Odpowiedzialność za podwykonawcę

W transporcie bardzo często przewoźnicy podczas realizacji zlecenia transportowego korzystają z pomocy podwykonawcy. Zarówno przepisy prawa krajowego (Kodeks cywilny, ustawa Prawo Przewozowe) jak i prawa międzynarodowego (Konwencja CMR) dopuszczają taką możliwość. Podwykonawstwo polega na zatrudnieniu podmiotu, który wykonuje daną działalność zawodowo. Podwykonawcą można nazwać firmę lub osobę, która wykonuje odpłatnie pracę na zlecenie głównego wykonawcy. […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Umowa spedycji a umowa przewozu

2017-07-21 08:02:06
Umowa spedycji

Na rynku transportowym cały czas natrafiamy na podmioty posługujące się nazwami „firma przewozowa”, „firma spedycyjna”, „firma transportowa”. W potocznym rozumieniu pojęcia spedycji i przewozu stają się tożsame – nie potrafimy ich rozróżnić. W rzeczywistości oznaczają one coś innego. W pierwszej kolejności sprawdźmy jak wygląda ich regulacja w Kodeksie cywilnym. Zgodnie  z art. 774 Kodeksu cywilnego: […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Awaria wspólna

2017-06-26 08:27:38
Prom - awaria wspólna

Czym jest awaria wspólna? W jakich wypadkach można ją stwierdzić? Kiedy awaria wspólna dotyczyć będzie przewoźnika drogowego? Jak działa ubezpieczenie na taki wypadek? Czym jest awaria wspólna? Definicję oraz sposób działania instytucji awarii wspólnej określają Reguły Yorku i Antwerpii (najczęściej stosowane są te z lat 1974/90, 1994 oraz 2004). Dochodzi do niej, gdy przewoźnik morski […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Czas na składanie zastrzeżeń. Terminy przedawnienia

2017-06-19 08:11:08
Czas na składanie zastrzeżeń według Konwencji CMR

1. Czas na składanie zastrzeżeń według Konwencji CMR Poruszając problematykę składania zastrzeżeń w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów, zacząć należy od określenia definicji aktów staranności. Przez zagadnienie aktów staranności należy rozumieć taki ogół czynności osoby uprawnionej, które służą zabezpieczeniu możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika. Czynności te polegają przede wszystkim na sprawdzeniu w odpowiednim […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Jak uniknąć kary od Border Force?

2017-03-02 11:00:23
Kary od Border Force

Wykonując transport towarów do Wielkiej Brytanii każdy przewoźnik jest narażony na kary związane z przedostaniem się do pojazdu nielegalnych imigrantów próbujących w ten sposób pokonać granicę. W momencie wykrycia ich przez brytyjskie służby (Border Force) przewoźnik będzie musiał udowodnić, że zastosował odpowiednie środki w celu uniknięcia zabrania niechcianych „pasażerów”. Za każdego wykrytego nielegalnego imigranta kara […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Skuteczność zakazu konkurencji bez umowy

2017-01-09 14:36:45
Skuteczność zakazu konkurencji bez umowy

Każdy przedsiębiorca powinien być świadomy, że możliwe jest wykorzystanie prawnych środków ochrony swoich interesów gospodarczych w sytuacjach polegających na szkodliwej dla niego – działalności konkurencyjnej obecnych lub byłych pracowników, a w szczególności wykorzystywania przez nich pozyskanej u pracodawcy wiedzy, w tym bazy klientów. Czasami taka działalność konkurencyjna prowadzona jest przez byłego pracownika dodatkowo przy pomocy […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Szkoda w transporcie – co wtedy?

2016-12-23 15:29:39
Uszkodzenie towaru w transporcie

Uszkodzenie towaru w czasie przewozu to dla przewoźników zjawisko powszednie. Pomimo tego, niewielu z nich uczy się na błędach i odpowiednio minimalizuje ryzyko wystąpienia szkody. Co więcej, dotyczy to także obowiązków, które należy spełnić by zapewnić sobie wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Poniżej przegląd czynności, dzięki którym przewoźnik może zaoszczędzić sobie nerwów i pieniędzy. 1. Za […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Jak wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)?

2016-11-14 15:23:18
Polisa OC przewoźnika

Obowiązkowa polisa OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym to podstawowy element prowadzenia działalności transportowej. Niestety przewoźnicy często nie zwracają uwagi na zakres odpowiedzialności, jaki przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Skutkuje to częstymi odmowami wypłaty odszkodowania za uszkodzony towar i może prowadzić nawet do bankructwa firmy. Jak ustrzec się przed takim ryzykiem? 1. Czym jest […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Loi Macron we Francji – jakich dokumentów potrzebuje polski przewoźnik?

2016-05-17 08:28:58
Loi Macron we Francji

Od 1 lipca 2016 roku polscy przewoźnicy, jako przedsiębiorcy zagraniczni we Francji będą zobowiązani do przestrzegania dekretu nr 2016-418, który nakłada obowiązki związane z tymczasowym delegowaniem pracownika. Minimalne wynagrodzenie w wysokości 9,67 euro za godzinę nie jest jedynym warunkiem, który będzie trzeba spełnić. Dużo bardziej uciążliwe mogą okazać się wymogi formalne związane z prowadzeniem dokumentacji […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Szkoda w domu lub mieszkaniu – na co zwrócić uwagę?

2016-02-23 14:48:02
Zalanie, odszkodowanie

O czym trzeba pomyśleć przed ubezpieczeniem mieszkania lub domu? Jakie kroki należy podjąć przed i w trakcie likwidacji szkody? Jakie obowiązki ma ubezpieczyciel, a jakie poszkodowany? Do czego masz prawo naprawiając szkodę? 1. Przed zawarciem umowy Zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia domu lub mieszkania, warto byś zwrócił uwagę na kilka szczegółów jej dotyczących. Nie warto opierać […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Jakie masz prawa i obowiązki w toku likwidacji szkody?

2015-12-03 14:11:49
Likwidacja szkody, prawa i obowiązki

Czym jest postępowanie likwidacyjne? Jakie skutki ma zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela? Co trzeba dostarczyć zakładowi ubezpieczeń w toku postępowania? Jakie masz prawa i obowiązki na poszczególnych etapach likwidacji szkody? 1. Czym jest postępowanie likwidacyjne? Przez postępowanie likwidacyjne, które prowadzi zakład ubezpieczeń rozumie się wszystkie czynności faktyczne i prawne, które służą określeniu odpowiedzialności sprawcy (np. faktyczne […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Dokumentacja szkody – masz dostęp?

2015-11-25 12:43:21
Dokumentacja szkody

Do czego masz prawo w związku z dostępem do informacji o likwidowanej szkodzie? Na jakiej podstawie? Co gdy ubezpieczyciel zablokuje Ci dostęp do akt szkody? Podstawa prawna Prawo dostępu do informacji i dokumentów z akt szkody dotyczy osoby będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym, poszkodowanym, a także osoby występującej z roszczeniem lub uprawnionej (np. na podstawie pełnomocnictwa). Ustawa […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Szkoda całkowita – jak sobie poradzić?

2015-11-23 12:21:48
Odszkodowanie za szkodę całkowitą

Co to jest szkoda całkowita? W jaki sposób ubezpieczyciele określają jej rozmiar? Na jakie problemy możesz napotkać chcąc otrzymać odszkodowanie? Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji zakładu ubezpieczeń? Co to jest szkoda całkowita? W jaki sposób ubezpieczyciele określają jej rozmiar? Na jakie problemy możesz napotkać chcąc otrzymać odszkodowanie? Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji zakładu […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Jak długo czekać na odszkodowanie?

2015-11-16 15:27:51
Czas na likwidację szkody

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania? Kiedy może przedłużyć ten czas? Kiedy ubezpieczyciel bezpodstawnie zwleka z decyzją? Jakie kroki podjąć, gdy masz problem z otrzymaniem odszkodowania? Terminy wypłaty odszkodowania w przepisach prawa Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki odbiorcy według Konwencji CMR

2015-11-06 13:22:00
Odbiorca w konwencji CMR

Jaka jest sytuacja prawna odbiorcy na gruncie Konwencji CMR? Generalnie należy zaznaczyć, że stronami umowy międzynarodowego przewozu towarów są nadawca i przewoźnik. W odróżnieniu od nich, odbiorca nie jest stroną ww. umowy, jednakże na gruncie Konwencji CMR przysługuje mu pewien zakres praw i związanych z nimi obowiązków. Zgodnie z rozpowszechnionym poglądem pozycję odbiorcy określa konstrukcja […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Przygotowanie towaru do transportu – obowiązki nadawcy i przewoźnika wg Konwencji CMR

2015-10-29 14:04:26
Obowiązki nadawcy konwencja CMR

Kto jest odpowiedzialny za szkody związane z nieprawidłowym załadunkiem towaru? Jak należy przygotować towar do transportu? Jakie są istotne obowiązki przewoźnika i nadawcy? W jakich sytuacjach przewoźnik uniknie odpowiedzialności za szkodę? Kto odpowiada za przygotowanie i załadowanie towaru? Warunkiem pozytywnej realizacji umowy przewozu jest dostarczenie towaru na czas i w nienaruszonym stanie. Zwłaszcza druga z […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Rozładunek towaru przez przewoźnika w świetle przepisów Konwencji CMR

2015-10-20 13:55:56
Obowiązki odbiorcy konwencja CMR

Wykonując przewóz międzynarodowy, przewoźnik potencjalnie może spotkać się z okolicznościami, które uniemożliwią mu wykonanie zleconego transportu. Mogą to być takie sytuacje, jak: brak możliwości znalezienia miejsca rozładunku, odmowa przyjęcia towaru przez odbiorcę czy brak możliwości dostarczenia towaru z powodu jakichś nadzwyczajnych przeszkód, takich jak katastrofy naturalne, strajki itp. Wskazane okoliczności mają bardzo różne źródła oraz […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Odpowiedzialność przewoźnika przy przewozach sukcesywnych

2015-10-14 08:41:42
Podwykonawcy w transporcie

Kim jest przewoźnik sukcesywny, a kim podwykonawca? Jaka jest jego odpowiedzialność? Gdzie znajdziesz przepisy regulujące podwykonawstwo i przewozy sukcesywne? Jak ustalić wysokość odszkodowania przy wielu przewoźnikach? Przed którym sądem dochodzić swoich praw? Kiedy zaczyna biec przedawnienie? W międzynarodowym transporcie drogowym bardzo częste są sytuacje, w których przewóz jest wykonywany przez podmioty, które bezpośrednio nie umawiały […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

W jaki sposób naprawisz szkodę?

2015-09-30 12:56:28
Naprawa szkody

Jak wybrać sposób naprawienia szkody? Jakie możliwości są dostępne? Do czego zobowiązany jest ubezpieczyciel wobec poszkodowanego? Czy trzeba najpierw naprawić samochód , aby móc żądać odszkodowania? Sposoby naprawienia szkody Kiedy twój samochód zostanie uszkodzony w kolizji lub wypadku przez sprawcę, masz prawo domagać się naprawienia szkody. Według art 363 § 1 k.c.: „Naprawienie szkody powinno […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC po nabyciu samochodu

2015-09-22 14:22:08
Zakończenie umowy OC

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC po zakupie samochodu? Jakie prawa i obowiązki mają strony transakcji? Kiedy możesz wypowiedzieć polisę OC? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? W momencie, w którym wchodzimy w posiadanie pojazdu, niezależnie od tego czy dzieje się tak na drodze kupna, darowizny czy spadku, przejmujemy także prawa i obowiązki wynikające z […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Jak dostać odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu?

2015-09-08 14:07:23
Utrata wartości auta

Praktycznie niemożliwe jest sprzedanie pojazdu, który miał kolizję lub wypadek za taką samą cenę, jak ten sam model auta, ale z czystą historią wypadkową. Różnica wartości, która powstaje w ten sposób jest niekorzystna dla poszkodowanego w zdarzeniu drogowym. Czy w takim wypadku należy Ci się dodatkowe odszkodowanie z OC sprawcy? 1. Podstawa prawna Zgodnie z […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Wynajem pojazdu zastępczego – co powinieneś wiedzieć?

2015-09-01 10:05:36
Pojazd zastępczy po szkodzie

Co zrobić, gdy zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku i nie możesz korzystać ze swojego samochodu? Na co zwrócić uwagę przy wynajmowaniu pojazdu zastępczego? Czego masz prawo żądać od ubezpieczyciela w związku z tym wynajmem?   Sytuacja, w której Twój jedyny samochód stoi w serwisie, a Ty musisz dojechać do pracy, zawieźć dzieci do szkoły […]

Dodano przez: Łukasz Kwaśniewski

Czytaj więcej

Polemika ze stanowiskiem sądu w sprawach transportowych.

2013-05-17 12:23:02
Kancelaria Hawk

W praktyce sporów sądowych w sprawach transportowych można zauważyć, że wiele środków zaskarżenia od wyroków sądu pierwszej instancji opiera się na zarzutach naruszenia prawa procesowego i wadliwych ustaleniach stanu faktycznego. Szczególnie często podnoszone są zarzuty wadliwej oceny przez sąd materiału dowodowego, w szczególności w aspekcie rozbieżności pomiędzy treścią listów przewozowych CMR, a innymi dowodami. Regularnie pojawiają się także zarzuty niezasadnego obdarzenia lub braku obdarzenia wiarą zeznań określonych świadków w tego typu procesach.

Dodano przez: Aleksandra Nowak

Czytaj więcej

Roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika

2013-04-23 09:07:36

Zgodnie z art. 17 Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Towar uważa się za zaginiony jeżeli przewoźnik w ciągu 30 dniu po upływie umówionego terminu nie jest w stanie wydać go odbiorcy, a jeżeli terminu takiego nie umówiono- w ciągu 60 dni po przyjęciu towaru do przewozu (art. 20 Konwencji CMR).

Dodano przez: Aleksandra Nowak

Czytaj więcej

Ogólne zasady odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym przewozie drogowym towarów

2013-04-05 11:11:41
6222253851_68e4438f3e_o

Aktem prawnym, który reguluje odpowiedzialność przewoźników w międzynarodowym transporcie drogowym towarów jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzona w Genewie 19 maja 1956r. (zwanej dalej Konwencją). Przepisy Konwencji stosuje się do umów przewozu drogowego towarów o charakterze zarobkowym, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki i miejsce jej dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jedno z nich jest stroną Konwencji (niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania stron umowy).

Dodano przez: Aleksandra Nowak

Czytaj więcej

Konwencja CMR a przepisy prawa polskiego

2013-03-18 13:46:09
paragraf_zdjecie

Polskimi aktami prawnymi, które regulują warunki wykonywania umowy przewozu są: Kodeks Cywilny i Ustawa Prawo Przewozowe. Od roku 1962r. Polska jest również stroną Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie w dniu 19 maja 1956r. Na początku należy odpowiedzieć na pytanie, w którym z tych aktów prawnych szukać właściwych dla danej umowy przewozu przepisów i który z tych aktów ma pierwszeństwo w stosowaniu. Najważniejszym aktem regulującym stosunki cywilnoprawne pomiędzy stronami umowy międzynarodowego drogowego przewozu towarów w Europie jest Konwencja CMR.

Dodano przez: Aleksandra Nowak

Czytaj więcej

Wydanie towaru innej osobie lub w innym miejscu niż wskazane w liście przewozowym CMR.

2013-02-12 14:11:16
Kancelaria Hawk

Każda osoba działająca w branży transportowej wie, że realizacja przewozu jest procesem dynamicznym, w ramach którego zdarzają się w praktyce przypadki, kiedy zachodzi konieczność wydania towaru odbiorcy, który nie został wskazany w liście przewozowym CMR lub dokonania rozładunku w innym miejscu, niż wynikające z jego zapisów.

Dodano przez: Aleksandra Nowak

Czytaj więcej

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika na podstawie okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, i których następstwom nie mógł zapobiec.

2013-01-16 14:19:35
Brak odpowiedzialności przewoźnika

W międzynarodowym transporcie towarów znajdują zastosowanie zapisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) (dalej : Konwencja CMR). Art. 17 ust. 1 Konwencji CMR stanowi, że przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Jak już była mowa w jednym z wcześniejszych artykułów odpowiedzialność przewoźnika ustanowiona zapisami powołanego aktu prawnego jest bardzo surowa, oparta na zasadzie ryzyka. Nie oznacza to jednak, że jest bezwzględna, i przewoźnik nigdy, bez względu na okoliczności nie będzie mógł się od niej uwolnić.

Dodano przez: Aleksandra Nowak

Czytaj więcej

Witamy na naszym blogu

2013-01-11 14:16:47
Powitanie

Witamy na blogu Kancelarii Hawk. Mamy nadzieję, że zamieszczane w tym miejscu wpisy ułatwią Państwu podejmowanie decyzji w prowadzonej działalności transportowej oraz pomogą uniknąć ewentualnych problemów prawnych w tym zakresie.

Dodano przez: admin

Czytaj więcej